Wdrażanie mikrousług środowiska Spring na platformie Azure

Średni
Deweloper
Administrator
Azure
Spring Cloud

W tych warsztatach przedstawiono kroki wdrażania mikrousług środowiska Spring Boot w usłudze Azure Spring Cloud (ASC).

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Tworzenie nowego klastra usługi Azure Spring Cloud
  • Konfigurowanie serwera Spring Cloud Config Server
  • Tworzenie i wdrażanie mikrousługi środowiska Spring Boot
  • Tworzenie bramy Spring Cloud Gateway w celu uzyskania dostępu do mikrousługi
  • Korzystanie z rejestru Spring Cloud Service Registry w celu odnajdywania mikrousługi
  • Konfigurowanie śledzenia rozproszonego w celu debugowania architektury mikrousług

Wymagania wstępne

  • Interfejs wiersza polecenia platformy Azure.
  • Środowisko Java 8 i zintegrowane środowisko projektowe.
  • Narzędzie cURL lub podobne narzędzie HTTP.