Wprowadzenie do podstawowych technologii Azure Stack HCI

Początkujący
Architekt rozwiązań
Administrator
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure

Ten moduł dotyczy technologii Azure Stack HCI. Zapoznasz się w nim z podstawowymi technologiami Azure Stack HCI, w tym funkcją Hyper-V, zdefiniowanym programowo magazynem systemu Windows Server oraz zdefiniowanymi programowo sieciami systemu Windows Server.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis funkcji Hyper-V systemu Windows Server i jej składników
  • Opis klastra trybu failover systemu Windows Server i jego składników
  • Opis zdefiniowanego programowo magazynu systemu Windows Server
  • Opis zdefiniowanej programowo sieci systemu Windows Server

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat funkcji Hyper-V systemu Windows Server
  • Podstawowa wiedza na temat klastra trybu failover systemu Windows Server
  • Podstawowa wiedza na temat zarządzania systemem operacyjnym Windows Server