Kompilowanie i uruchamianie aplikacji internetowej za pomocą stosu MEAN na maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure

- Moduł - 11 Jednostki
Początkujący
Deweloper
Azure
Virtual Machines
Cloud Shell

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Podjęcie decyzji, czy stos internetowy MEAN będzie dla Ciebie odpowiedni.
  • Utworzenie maszyny wirtualnej z systemem Ubuntu Linux do hostowania aplikacji internetowej.
  • Dodanie bazy danych MongoDB jako magazynu danych dla aplikacji internetowej.
  • Dodanie platformy Node.js jako środowiska uruchomieniowego hosta dla aplikacji internetowej.
  • Dodanie środowiska Express jako platformy internetowej Node.js.
  • Dodanie biblioteki mongooseJS w celu modelowania obiektów danych bazy danych MongoDB.
  • Utworzenie prostej aplikacji internetowej do sprawdzania, czy działa stos MEAN.
  • Publiczne udostępnienie aplikacji internetowej z poziomu maszyny wirtualnej.

Wymagania wstępne:

  • Doświadczenie z interfejsem wiersza polecenia powłoki Bash