Kompilowanie i uruchamianie aplikacji internetowych za pomocą stosu MEAN na maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Azure
Virtual Machines
Cloud Shell

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację internetową opartą na stosie MEAN na nowej maszynie wirtualnej z systemem Linux na platformie Azure.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Podjęcie decyzji, czy stos internetowy MEAN będzie dla Ciebie odpowiedni.
  • Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Ubuntu Linux do hostowania aplikacji internetowej
  • Instalowanie składników stosu MEAN na maszynie wirtualnej
  • Tworzenie podstawowej aplikacji internetowej opartej na stosie MEAN

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie w zakresie korzystania z powłoki Bash w wierszu polecenia
  • Umiejętność lub chęć używania języka JavaScript do tworzenia aplikacji internetowych