Zdecyduj, czy stos MEAN jest odpowiedni dla Ciebie

MEAN to stos deweloperski do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych. MEAN jest skrótem nazw jego składników: MongoDB, Express, AngularJS i Node.js.

Głównym powodem, dla którego możesz rozważać korzystanie ze stosu MEAN, jest znajomość języka JavaScript. Poniżej przedstawiono również inne powody, dla których możesz wybrać stos MEAN lub inny stos deweloperski do utworzenia kolejnej aplikacji internetowej.

Dlaczego warto wybrać stos MEAN?

Stos MEAN zawiera wyłącznie niezawodne i dobrze znane składniki typu open source, ale istnieje też wiele innych stosów deweloperskich. Oto kilka argumentów, aby wybrać stos MEAN, a nie jeden z innych stosów deweloperskich.

Znasz język JavaScript

Jednym z najważniejszych powodów, aby wybrać stos MEAN do tworzenia aplikacji internetowych, jest znajomość języka JavaScript i doświadczenie w pracy z nim. Stos MEAN umożliwia tworzenie aplikacji działających na serwerze (na przykład w celu obsługi żądań internetowych) lub w środowisku klienta (na przykład w przeglądarce internetowej).

Twoje dane nie są wysoce ustrukturyzowane

MongoDB jest bazą danych typu NoSQL. Baza danych NoSQL nie wymaga dopasowania danych do wstępnie zdefiniowanej struktury, co ma miejsce w przypadku relacyjnych baz danych, takich jak Microsoft SQL Server i MySQL. Zamiast tego baza danych MongoDB przechowuje dane w dokumentach JSON, które nie wymagają sztywnych struktur danych wymaganych przez bazę danych MySQL lub inne relacyjne bazy danych.

Jest dobrze udokumentowany

Wszystkie składniki stosu MEAN są obecnie popularne. Zasoby dotyczące pracy z rozwiązaniami MongoDB, Express, AngularJS i Node.js są łatwe do znalezienia.

Działa praktycznie dowolnym miejscu

Możesz tworzyć aplikacje oparte na stosie MEAN w dowolnym preferowanym środowisku deweloperskim — w systemie Windows, macOS lub Linux.

Kiedy stos MEAN może nie być odpowiedni?

Poniżej przedstawiono kilka argumentów, aby wybrać inny stos deweloperski niż MEAN.

Jednak nawet jeśli zdecydujesz, że stos MEAN nie jest dla Ciebie odpowiedni, ten moduł może Cię zainteresować. Wiele przedstawionych tu wzorców ma zastosowanie również w innych strukturach aplikacji internetowych.

Twoje dane mają zaawansowaną strukturę

Jeśli Twoje dane mają zaawansowaną strukturę, korzystne może być umieszczenie ich w relacyjnej bazie danych, takiej jak Microsoft SQL Server czy MySQL.

Język JavaScript nie jest Twoją najmocniejszą stroną

Jeśli wolisz język programowania inny niż JavaScript, możesz skorzystać z innej struktury.

Na przykład Twoim umiejętnościom i doświadczeniu może lepiej odpowiadać stos LAMP, którego składnikami są rozwiązania Linux, Apache, MySQL i PHP (ten ostatni składnik czasem zastępowany jest językiem Perl lub Python).