Instalowanie środowiska Node.js

W tej sekcji zainstalujesz środowisko Node.js, do którego odnosi się litera N w nazwie „MEAN”. Podobnie jak baza danych MongoDB, środowisko Node.js jest rozwiązaniem typu open source.

Środowisko Node.js będzie służyć do hostowania aplikacji internetowej po stronie serwera i obsługiwania przychodzącego ruchu HTTP. Środowisko Node.js umożliwia również komunikację z instalacją bazy danych MongoDB, co zostanie pokazane później.

Jakie wersje środowiska Node.js są dostępne?

Środowisko Node.js można uzyskać, korzystając z jednej z dwóch opcji:

 • Long Term Support (LTS) — wersja LTS jest ogólnie uznawana za bardziej stabilną i zalecaną dla większości użytkowników i środowisk produkcyjnych.
 • Current — wersja Current przeznaczona jest dla użytkowników chcących wypróbować najnowsze funkcje. Ponieważ w przypadku tej opcji mogą występować zmiany powodujące niezgodność pomiędzy wersjami, nie zaleca się używania jej w środowiskach produkcyjnych.

W tym module użyjesz środowiska Node.js w wersji LTS.

Jak zainstalować środowisko Node.js?

Podobnie jak baza danych MongoDB, środowisko Node.js działa w systemach Windows, macOS i Linux. Środowisko Node.js obsługuje także systemy operacyjne oparte na systemie Unix, na przykład SunOS i AIX.

Tak samo, jak w przypadku bazy danych MongoDB, zarejestrujesz repozytorium środowiska Node.js, aby umożliwić zlokalizowanie pakietu za pomocą narzędzia apt.

Pamiętaj, że używasz maszyny wirtualnej z systemem Ubuntu. Później możesz zapoznać się z podręcznikiem instalacji, aby dowiedzieć się, jak zainstalować środowisko Node.js na preferowanej platformie.

Instalowanie środowiska Node.js

Zainstalujesz teraz środowisko Node.js. Tak samo, jak w przypadku bazy danych MongoDB, proces ten obejmuje zarejestrowanie repozytorium środowiska Node.js, aby umożliwić zlokalizowanie pakietu za pomocą narzędzia apt.

Ważne

Użyjesz tutaj połączenia SSH z maszyną wirtualną z systemem Ubuntu, utworzonego we wcześniejszej części tego modułu.

 1. Zarejestruj repozytorium Node.js, aby umożliwić menedżerowi pakietów lokalizowanie pakietów, jak pokazano.

  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
  
 2. Zainstaluj pakiet środowiska Node.js.

  sudo apt-get install -y Node.js
  
 3. Uruchom polecenie node -v, aby zweryfikować instalację.

  node -v
  

  Dane wyjściowe pokazują, że masz najnowszą wersję środowiska Node.js LTS.

Zamykanie sesji SSH

Zadania wykonywane bezpośrednio na maszynie wirtualnej zostały teraz ukończone. Uruchom polecenie exit, aby zamknąć sesję SSH z maszyną wirtualną.

exit

Wrócisz w ten sposób do sesji usługi Cloud Shell.