Podsumowanie

MEAN to stos deweloperski do tworzenia i hostowania aplikacji internetowych. Pamiętaj, że MEAN jest skrótem nazw jego składników: MongoDB, Express, AngularJS i Node.js.

W tym module przedstawiono sytuacje, w których stos MEAN jest właściwym wyborem podczas tworzenia aplikacji internetowych, oraz te, w których prawdopodobnie wybierzesz inne rozwiązania. Głównym powodem, dla którego możesz rozważać korzystanie ze stosu MEAN, jest znajomość języka JavaScript.

Aby zobaczyć działanie stosu MEAN, utworzono nową maszynę wirtualną z systemem Ubuntu na platformie Azure i zainstalowano na niej stos MEAN na potrzeby tworzenia aplikacji internetowych.

Po zainstalowaniu stosu MEAN utworzono podstawową aplikację internetową do katalogowania książek. Podsumowując, w tej aplikacji internetowej używane są następujące składniki:

  • MongoDB do przechowywania informacji o książkach.
  • Express do kierowania poszczególnych żądań HTTP do odpowiednich procedur obsługi.
  • AngularJS do połączenia interfejsu użytkownika z logiką biznesową programu.
  • Node.js do hostowania aplikacji po stronie serwera.

Możesz znaleźć kod źródłowy aplikacji internetowej w witrynie GitHub.

Czyszczenie

Piaskownica automatycznie czyści zasoby po zakończeniu pracy z tym modułem.

W przypadku pracy w ramach własnej subskrypcji warto sprawdzić po zakończeniu projektu, czy dalej potrzebuje się utworzonych zasobów. Uruchomione zasoby mogą generować koszty. Zasoby możesz usuwać pojedynczo lub jako grupę zasobów, usuwając cały zestaw zasobów.

Więcej informacji

W tym module przedstawiono działanie stosu MEAN oraz sposób tworzenia podstawowej aplikacji internetowej korzystającej z tego stosu. Kolejnym krokiem jest rozpoczęcie tworzenia aplikacji dostosowanych do własnych potrzeb biznesowych. Utworzone aplikacje możesz wdrażać na platformie Azure, a następnie monitorować je i ulepszać za pomocą zautomatyzowanych procesów. Oto kilka zasobów, z których dowiesz się więcej.

Więcej informacji o tworzeniu aplikacji opartych na stosie MEAN

Dowiedz się więcej na temat składników stosu MEAN oraz innych pakietów Node.js, używanych w tym module.

Więcej informacji o usłudze Azure Web Apps

W tym module użyto maszyny wirtualnej do hostowania aplikacji internetowej. Maszyna wirtualna zapewnia większą kontrolę nad środowiskiem i może najlepiej odpowiadać Twojemu sposobowi zarządzania wdrożeniami. Istnieją jednak inne możliwości hostowania aplikacji internetowych. Zobacz Tworzenie aplikacji internetowej Node.js na platformie Azure, aby dowiedzieć się, jak uprościć wdrożenia, korzystając z usługi Azure Web Apps.

Automatyzacja wdrożeń

W tym module zastosowano w większości ręczny proces konfigurowania maszyny wirtualnej i uruchamiania aplikacji. W miarę rozwoju procesu możesz go zautomatyzować, aby wdrażać zmiany w sposób szybszy i bardziej niezawodny. Zobacz Tworzenie potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania dla środowiska Node.js w projekcie DevOps platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak za pomocą usługi Azure DevOps wdrożyć aplikację Node.js w ramach potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD).

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Jaki jest dobry powód użycia stosu MEAN jako stosu deweloperskiego?

2.

Co to jest baza danych NoSQL?

3.

Jaka jest rola platformy AngularJS w stosie MEAN?