Przechwytywanie dzienników aplikacji internetowych przy użyciu rejestrowania diagnostycznego usługi App Service

Początkujący
Deweloper
Inżynier zabezpieczeń
Azure
.NET
ASP.NET Core
.NET Core

Dzienniki aplikacji w usłudze Azure Web Apps ułatwiają debugowanie kodu aplikacji internetowej.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Włączanie rejestrowania aplikacji w aplikacji internetowej platformy Azure
  • Wyświetlanie działania rejestrowania aplikacji na żywo przy użyciu usługi przesyłania strumieniowego dzienników
  • Pobieranie plików dzienników aplikacji z aplikacji przy użyciu narzędzia Kudu lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie z zakresu programowania i wdrażania podstawowych aplikacji internetowych, w tym tworzenia danych wyjściowych śledzenia na podstawie aplikacji
  • Wiedza na temat aplikacji internetowej na platformie Microsoft Azure