Łączenie funkcji usługi Azure Functions przy użyciu powiązań wejściowych i wyjściowych

Początkujący
Deweloper
Azure
Cosmos DB
Funkcje
Storage

Usługa Azure Functions ułatwia integrowanie kodu funkcji z danymi i usługami. Dzięki zaawansowanym powiązaniom można zadeklarować źródła danych do odczytu i zapisu, a usługa Azure Functions zajmie się resztą.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zapoznanie się z typami źródeł danych, do których można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem powiązań
  • Odczytywanie danych z usługi Azure Cosmos DB przy użyciu usługi Azure Functions
  • Zapisywanie danych w usłudze Azure Cosmos DB przy użyciu usługi Azure Functions
  • Wysyłanie komunikatów do usługi Azure Queue Storage przy użyciu usługi Azure Functions

Wymagania wstępne

Brak