Wprowadzenie

Załóżmy, że prowadzisz społecznościową witrynę na temat sieci dla profesjonalistów. Pozwalasz użytkownikom na przekazywanie zdjęć portretowych do umieszczania w ich profilach. Aby zmniejszyć obciążenie serwera internetowego, chcesz utworzyć bezserwerowe zaplecze, używając usługi Azure Functions do przetwarzania tych danych. Chcesz utworzyć miniaturę obrazu, a następnie zapisać ją w magazynie trwałym.

Możliwości usługi Azure Functions są oparte głównie na integracji oferowanych dla szeregu źródeł danych i usług, które są zdefiniowane przez powiązania. Używając powiązań, deweloperzy wchodzą w interakcję z innymi źródłami danych i usługami bez konieczności martwienia się o sposób przepływu danych do i z ich funkcji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Zapoznanie się z typami źródeł danych, do których można uzyskiwać dostęp za pośrednictwem powiązań
  • Odczytywanie danych z usługi Azure Cosmos DB przy użyciu usługi Azure Functions
  • Zapisywanie danych w usłudze Azure Cosmos DB przy użyciu usługi Azure Functions
  • Wysyłanie komunikatów do usługi Azure Queue Storage przy użyciu usługi Azure Functions