Podsumowanie

Ten moduł dotyczył integrowania danych i usług w funkcjach. Rozpoczęliśmy od szybkiego przedstawienia typów powiązań, które są wyświetlane przy dodawaniu ich do funkcji, a następnie przyjrzeliśmy się odczytywaniu danych z usługi Azure Cosmos DB przy użyciu powiązania wejściowego. Usługa Azure Functions zajmuje się zarządzaniem parametrami połączenia i zobaczyliśmy, jak łatwo można odczytać dane w kodzie za pomocą tego powiązania. Wreszcie skoncentrowaliśmy uwagę na zapisywaniu danych w różnych źródłach za pomocą powiązań wyjściowych.

Ta podróż jest podsumowana w następującej tabeli, która przedstawia różne powiązania używane w każdej z wymienionych lekcji.

Lekcja Wyzwalacze Powiązania wejściowe Powiązania wyjściowe
Eksplorowanie typów powiązań wejściowych i wyjściowych HTTP HTTP HTTP
Odczytywanie danych przy użyciu powiązań wejściowych HTTP HTTP
Azure Cosmos DB
HTTP
Zapisywanie danych za pomocą powiązań wyjściowych HTTP HTTP
Azure Cosmos DB
HTTP
Azure Cosmos DB
Azure Queue Storage

Możesz zastosować poznane tutaj metody, aby dodawać i testować powiązania w swoich funkcjach. Oto kilka interesujących pomysłów pozwalających uzyskać większą wiedzę praktyczną o powiązaniach i tworzyć na podstawie uzyskanych tutaj informacji.

  • Utwórz inną funkcję do odczytu z usługi Blob Storage i inne powiązania wejściowe, które nie zostały użyte w tym module.

  • Utwórz inną funkcję do zapisu w większej liczbie miejsc docelowych przy użyciu innych obsługiwanych typów powiązań wyjściowych.

  • W poprzedniej lekcji wprowadziliśmy kolejki i opublikowane w nich komunikaty za pomocą powiązania wyjściowego. Jako kolejny krok należy rozważyć dodanie innej funkcji, która odczytuje komunikaty w kolejce i wyświetla TEKST KOMUNIKATU na konsoli przy użyciu funkcji console.log().

Jak widzieliśmy w tym module, witryna Azure Portal oferuje łatwe w użyciu narzędzia do rozpoczęcia tworzenia funkcji i łączenia ich z danymi i innymi usługami.

Jeśli interesuje Cię tworzenie takich bezserwerowych integracji z zastosowaniem wizualnych przepływów pracy przy użyciu niewielkiej ilości kodu lub w ogóle bez niego, zapoznaj się też z usługą Azure Logic Apps.

Czyszczenie

Piaskownica automatycznie czyści zasoby po zakończeniu pracy z tym modułem.

W przypadku pracy w ramach własnej subskrypcji warto sprawdzić po zakończeniu projektu, czy dalej potrzebuje się utworzonych zasobów. Uruchomione zasoby mogą generować koszty. Zasoby możesz usuwać pojedynczo lub możesz usunąć grupę zasobów, aby usunąć cały ich zestaw.

Dodatkowe zasoby

Chociaż to nie ma być wyczerpująca lista, poniżej przedstawiono niektóre zasoby związane z tematami omówionymi w tym module, które mogą Cię zainteresować:

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Które z poniższych stwierdzeń stanowi zaletę korzystania z powiązań w usłudze Azure Functions w celu uzyskania dostępu do źródeł danych i ujść danych?

2.

Jaką nazwę nosi plik zawierający dane konfiguracji funkcji?

3.

Ile wyzwalaczy musi mieć funkcja?