Wybieranie podejścia Agile do zwinnego tworzenia oprogramowania

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Dowiedz się, jak wspierać wartości metodyki DevOps, takie jak transparentność i współpraca zespołowa, dzięki usłudze Azure Boards.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak przyjęcie zwinnego nastawienia może pomóc zespołowi lepiej współpracować, planować i uczyć się.
  • Utwórz projekt w Azure DevOps.
  • Dodaj elementy robocze do Azure Boards przy użyciu procesu podstawowego.

Wymagania wstępne

Organizacja Azure DevOps danych