Wybieranie rozwiązania do aprowizacji zasobów obliczeniowych dla aplikacji

Początkujący
Architekt rozwiązań
Azure

Odkryj dostępne usługi i narzędzia do automatyzacji wdrażania i konfigurowania infrastruktury platformy Azure.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Identyfikowanie dostępnych rozwiązań do aprowizacji zasobów obliczeniowych na platformie Azure
  • Wybieranie odpowiedniej platformy aprowizacji w zależności od wymagań

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Podstawowa znajomość programu PowerShell