Wprowadzenie

Ukończone

Organizacje często napotykają wyzwania podczas aprowizowania dużej liczby zasobów obliczeniowych na platformie Azure.

Jesteś architektem rozwiązań dla producenta odzieży, który przenosi kilka aplikacji do projektowania produktów na maszyny wirtualne platformy Azure. Firma potrzebuje skalowania na wiele maszyn wirtualnych teraz i w przyszłości. Aktualnie stosowany proces ręczny jest czasochłonny i podatny na błędy. Firma chce zautomatyzować proces skalowania w celu zwiększenia możliwości operacyjnych. Nie zna zbyt dobrze narzędzi do aprowizowania zasobów obliczeniowych dostępnych na platformie Azure i nie wie, w którym miejscu ogólnego procesu aprowizacji je stosować.

W tym module określisz, jakie narzędzia do aprowizowania zasobów obliczeniowych są dostępne na platformie Azure. Dowiesz się, jak wybrać odpowiednią platformę aprowizacji. Następnie zautomatyzujesz wdrażanie za pomocą narzędzia do aprowizacji.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Identyfikowanie dostępnych rozwiązań do aprowizacji zasobów obliczeniowych na platformie Azure.
  • Wybieranie odpowiedniej platformy aprowizacji w zależności od wymagań.

Wymagania wstępne

  • Podstawowa wiedza na temat maszyn wirtualnych platformy Azure
  • Podstawowa znajomość programu PowerShell