Wybieranie rozwiązania magazynu danych na platformie Azure

Początkujący
Deweloper
Azure
Storage
SQL Database
Cosmos DB

Dowiedz się, dlaczego korzystanie z usług Azure Storage, Azure SQL Database i Azure Cosmos DB, lub ich kombinacji, w scenariuszu biznesowym stanowi najlepsze rozwiązanie, jeśli zależy nam na uzyskaniu jak największej wydajności.

Zawartość tego modułu:

  • Dowiesz się, jak klasyfikować dane ustrukturyzowane, połowicznie ustrukturyzowane i bez struktury
  • Dowiesz się również, jak określać potrzeby operacyjne, wymagania związane z opóźnieniami oraz wymagania dotyczące transakcji dla swoich danych.
  • Określanie, czy obsługa danych wymaga transakcji

Wymagania wstępne

Brak