Przygotowanie do wdrożenia chmury przy użyciu planu opartego na danych

Początkujący
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Audytor
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Konsultant funkcjonalny
Menedżer prywatności
Praktyk ds. ryzyka
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure

Wdrożenie chmury może zależeć od wielu ruchomych części. Rozpoczęcie od planu dźwiękowego zbudowanego przez ekspertów zapewnia przejrzystość. Zintegrowanie danych dotyczących bieżącego środowiska i celów długoterminowych uściśli plan w celu odzwierciedlenia realistycznych oczekiwań i przypisań.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie planu wdrożenia chmury z akcjami
  • Zrozumienie majątku cyfrowego
  • Ocena majątku cyfrowego za pomocą Azure Migrate i uściślij plan

Wymagania wstępne

  • Podstawy zrozumienia wdrożenia chmury
  • Zrozumienie strategii wdrożenia organizacji i typów działań, które należy wykonać
  • Podstawowa znajomość Azure DevOps lub innych narzędzi używanych do zarządzania zadaniami w celu utworzenia planu