Wykonywanie przekształceń bez kodu na dużą skalę przy użyciu Azure Data Factory lub Azure Synapse potoku

Początkujący
Inżynier danych
Analityk danych
Data Factory
Synapse Analytics

W tym module dowiesz się, jak wykonywać typowe działania przekształcania i czyszczenia danych w ramach Azure Data Factory bez użycia kodu.

Cele szkolenia

 • Wprowadzenie
 • Wyjaśnienie Data Factory przekształcania danych
 • Opisywanie Data Factory typów przekształceń
 • Używanie Data Factory danych mapowania danych
 • Debugowanie przepływu danych mapowania
 • Używanie Data Factory danych
 • Używanie przekształceń obliczeniowych w Data Factory
 • Integrowanie SQL Server Integration Services pakietów w Data Factory
 • Test wiedzy
 • Podsumowanie

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć możliwość:

 • Zaloguj się do Azure Portal
 • Objaśnienia i tworzenie grup zasobów
 • Opis Azure Data Factory podstawowych składników
 • Pozysuj dane do Azure Data Factory za pomocą działania kopiowania