Zbieranie danych i manipulowanie nimi

Początkujący
Uczeń
Analityk danych
Visual Studio Code

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi importowania danych do środowiska Python i czyszczenia ich na potrzeby użycia do tworzenia modeli uczenia maszynowego.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Eksplorowanie danych pogodowych z dni startów rakiet z załogą i bez załogi
  • Eksplorowanie danych pogodowych z dni w pobliżu dnia startu
  • Czyszczenie danych w ramach przygotowań do trenowania modelu uczenia maszynowego

Porada

Ten moduł jest częścią wielotrybowego środowiska szkoleniowego. Uruchom ten moduł i zobacz, jak Ci pójdzie.