Konfigurowanie zasobów 3D dla rzeczywistości mieszanej w a aparatu Unity

Początkujący
Deweloper
Właściciel firmy
Uczeń
Kierownik ds. technologii
Azure
Cloud Services
Cognitive Services
Digital Twins
IoT
Usługa IoT Hub
SignalR Service
Event Grid
Event Hubs
Funkcje
HoloLens
Windows
Windows Mixed Reality

Dowiedz się, jak umieszczać zasoby lub modele 3D prefab w scenie aparatu Unity.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Uwzględnianie kwestii projektowych podczas tworzenia sceny
  • Korzystanie z interakcji zestawu mrtk w celu zapewnienia rozbudowanych funkcji użytkownika
  • Umieść zasoby w scenie aparatu Unity

Wymagania wstępne

  • Wprowadzenie do Mixed Reality, usługi Azure Digital Twin i modułu unity
  • Tworzenie sceny 3D w a aparatu Unity przy użyciu modułu zestawu SDK usługi Maps
  • Podstawowa wiedza robocza na temat aparatu Unity
  • Opis sposobu kompilowania i wdrażania na urządzeniach HoloLens
  • Informacje o płycie mrtk
  • Podstawowa wiedza na temat pojęć związanych z poziomem szczegółowości (LOD)