Konfigurowanie usługi Azure App Services

Średni
Administrator
App Service — Web Apps

Dowiesz się, jak konfigurować i monitorować Azure App Service wdrożenia.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Identyfikowanie funkcji i przypadków użycia dla Azure App Service.
  • Utwórz App Service.
  • Konfigurowanie ustawień wdrożenia, w szczególności miejsc wdrożenia.
  • Zabezpiecz App Service.
  • Konfigurowanie niestandardowych nazw domen.
  • Tworzenie kopii zapasowej App Service.
  • Skonfiguruj ustawienia Szczegółowe informacje.

Wymagania wstępne

Brak