Konfigurowanie Azure Kubernetes Service

Średni
Administrator
Kubernetes Service

Dowiesz się, jak skonfigurować usługę Azure Kubernetes, w tym sieć, magazyn i skalowanie.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Zidentyfikuj składniki usługi AKS, w tym zasobniki, klastry i węzły.
  • Konfigurowanie połączeń sieciowych dla usługi AKS.
  • Konfigurowanie opcji magazynu dla usługi AKS.
  • Zaim implementuj opcje zabezpieczeń dla aks.
  • Skalowanie aks, w tym dodawanie Azure Container Instances.

Wymagania wstępne

Brak