Konfigurowanie automatyzacji i zarządzanie nimi przy użyciu usługi Microsoft Defender dla punktu końcowego

Średni
Analityk operacji zabezpieczeń
Microsoft 365

Informacje o konfigurowaniu automatyzacji w usłudze Microsoft Defender for Endpoint przez zarządzanie ustawieniami środowiska.

Cele szkolenia

Po zakończeniu działania tego modułu dowiedzenie będzie mogło:

  • Konfigurowanie zaawansowanych funkcji usługi Microsoft Defender dla punktu końcowego
  • Zarządzanie ustawieniami automatyzacji w usłudze Microsoft Defender dla punktu końcowego

Wymagania wstępne

Pośrednia interpretacja systemu Windows 10.