Kontrolowanie usług platformy Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia

Początkujący
Deweloper
Azure
CLIs

Zainstaluj interfejs wiersza polecenia platformy Azure lokalnie i przy jego użyciu zarządzaj zasobami platformy Azure.

Zawartość tego modułu:

  • Instalowanie interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w systemie Linux, macOS i/lub Windows
  • Łączenie z subskrypcją platformy Azure przy użyciu interfejsu wiersza polecenia platformy Azure
  • Tworzenie zasobów platformy Azure za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

Wymagania wstępne:

  • Doświadczenie w pracy z interfejsem wiersza polecenia, takim jak program PowerShell lub Bash
  • Znajomość podstawowych pojęć dotyczących platformy Azure, takich jak grupy zasobów
  • Doświadczenie w administrowaniu zasobami platformy Azure przy użyciu witryny Azure Portal