Zarządzanie przepływem ruchu w ramach wdrożenia platformy Azure i sterowanie nim przy użyciu tras

Początkujący
Architekt rozwiązań
Administrator
Azure
Virtual Machines
Virtual Network

Dowiedz się, jak kontrolować ruch w sieci wirtualnej platformy Azure przez implementację tras niestandardowych.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Identyfikowanie możliwości routingu sieci wirtualnej platformy Azure
  • Konfigurowanie routingu w ramach sieci wirtualnej
  • Wdrażanie podstawowego sieciowego urządzenia wirtualnego
  • Konfigurowanie routingu do wysyłania ruchu przez wirtualne urządzenie sieciowe

Wymagania wstępne

  • Wiedza na temat podstawowych pojęć związanych z siecią
  • Znajomość sieci wirtualnych platformy Azure