Tworzenie potoku kompilacji przy użyciu Azure Pipelines

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure DevOps

Skonfiguruj potok ciągłej integracji(CI), który automatyzuje proces tworzenia aplikacji.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Tworzenie potoku kompilacji w usłudze Azure Pipelines
  • Mapowanie ręcznych kroków kompilacji na zautomatyzowane zadania kompilacji
  • Publikowanie kompilacji, aby inne osoby mogą uzyskać do nich dostęp
  • Używanie szablonów do tworzenia wielu konfiguracji

Wymagania wstępne

  • Organizacja Azure DevOps danych
  • Visual Studio Code
  • .NET Core 3.1
  • Git
  • Konto w usłudze GitHub