Tworzenie konta usługi Azure Storage

Początkujący
Deweloper
Inżynier danych
Architekt rozwiązań
Azure
Storage
Azure Portal

Utwórz konto usługi Azure Storage, używając opcji spełniających Twoje potrzeby biznesowe.

Zawartość tego modułu:

  • Decydowanie o liczbie kont magazynu wymaganych w ramach projektu
  • Określenie odpowiednich ustawień dla każdego konta magazynu
  • Tworzenie konta magazynu w witrynie Azure Portal

Wymagania wstępne

  • Doświadczenie z witryną Azure Portal
  • Znajomość obiektów blob, plików, kolejek i tabel w usługach danych platformy Azure