Podsumowanie

Ukończone

W tym module rozpoczęto zdobywanie wiedzy na temat języka DAX. Wiesz już, jak tworzyć proste kolumny i miary języka DAX, jak działają i jak wybrać odpowiednią z nich. Wiesz, czym jest kontekst i znasz sposoby jego zastępowania przy użyciu funkcji CALCULATE, możliwości analizy czasowej i miary semiaddytywne. Opanowanie języka DAX będzie wymagać wysiłku i czasu, ale ten moduł stanowi doskonały początek.