Tworzenie interfejsu użytkownika za pomocą platformy ASP.NET Core

Początkujący
Deweloper
.NET
ASP.NET Core
.NET Core

Platforma ASP.NET Core obsługuje tworzenie stron internetowych przy użyciu wbudowanego aparatu tworzenia szablonów o nazwie Razor. W tym module dowiesz się, jak tworzyć strony internetowe za pomocą składni Razor platformy ASP.NET Core.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

 • Omówienie tego, kiedy i dlaczego należy używać platformy Razor Pages w aplikacji ASP.NET Core.
 • Tworzenie nowej strony Razor i jej sparowanego pliku klasy PageModel w języku C# za pomocą interfejsu wiersza polecenia platformy .NET Core.
 • Finalizowanie operacji tworzenia, odczytywania, aktualizowania i usuwania (CRUD) projektów przez dodanie formularza tworzenia (Create) za pomocą składni Razor.
 • Dodawanie wbudowanej weryfikacji danych wejściowych formularza po stronie klienta przy użyciu pomocnika tagów wejściowych składni Razor.
 • Dodawanie wbudowanej weryfikacji modelu po stronie serwera przy użyciu adnotacji danych.
 • Dodawanie odwołania do obiektu transferu danych.
 • Korzystanie z usługi RESTful z poziomu klasy PageModel.
 • Omówienie cyklu życia przykładowego żądania HTTP.
 • Wdrażanie i testowanie.

Wymagania wstępne

 • Doświadczenie w pisaniu kodu w języku C# na poziomie osoby początkującej
 • Umiejętność pisania kodu HTML na poziomie osoby średnio zaawansowanej
 • Wiedza na temat usług RESTful i czasowników akcji HTTP