Integrowanie danych z Azure Data Factory lub Azure Synapse potoku

Początkujący
Inżynier danych
Analityk danych
Data Factory
Synapse Analytics

W tym module przeanalizujesz Azure Data Factory i podstawowe składniki, które umożliwiają tworzenie rozwiązań do pozyskiwania danych na dużą skalę w chmurze

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

 • Opis Azure Data Factory
 • Opisywanie wzorców integracji danych
 • Wyjaśnienie procesu fabryki danych
 • Opis Azure Data Factory składników
 • Azure Data Factory zabezpieczeń
 • Konfigurowanie Azure Data Factory
 • Tworzenie połączonych usług
 • Tworzenie zestawów danych
 • Tworzenie działań i potoków fabryki danych
 • Zarządzanie środowiskiem Integration Runtime

Wymagania wstępne

Uczeń powinien mieć możliwość:

 • Zaloguj się do Azure Portal
 • Objaśnienia i tworzenie grup zasobów