Wprowadzenie

Ukończone

Dzięki szerokiej gamie magazynów danych dostępnych na platformie Azure istnieje potrzeba organizowania danych dotyczących ruchu między nimi i zarządzania nimi. W rzeczywistości można zautomatyzować regularny proces przepływu danych w ramach szerszego rozwiązania analitycznego dla przedsiębiorstw. Zarówno Azure Data Factory, jak i Azure Synapse Pipelines spełniają te wymagania. W tej sekcji poznasz tę technologię, jej części składowe, proces Azure Data Factory oraz zabezpieczenia wymagane do aprowizowania usługi i zarządzania tą usługą.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Opis Azure Data Factory
  • Opisywanie wzorców integracji danych
  • Lista procesu Data Factory danych
  • Opis Azure Data Factory składników
  • Zarządzanie Azure Data Factory zabezpieczeń
  • Konfigurowanie Azure Data Factory
  • Tworzenie połączonych usług
  • Tworzenie zestawów danych
  • Tworzenie działań i Pipelines
  • Zarządzanie środowiskiem Integration Runtime