Test wiedzy

Ukończone
1.

Który Azure Data Factory aranżuje zadanie przekształcania lub uruchamia polecenie zmiany danych?

2.

Przenosisz dane z magazynu usługi Azure Data Lake Gen2 do Azure Synapse Analytics. Które Azure Data Factory Integration Runtime będzie używane w działaniu kopiowania danych?