Tworzenie raportów za pomocą Power BI i dataverse dla aplikacji Teams

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Microsoft Teams
Power Platform
Power BI
Microsoft Dataverse

Twórz raporty za pomocą Power BI i dataverse dla aplikacji Teams. Ten moduł obejmuje importowanie zestawu danych, tworzenie raportu, edytowanie raportów i udostępnianie raportów innym osobom.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Importowanie zestawu danych Dataverse do Power BI
  • Tworzenie nowego raportu Power BI na podstawie zestawu danych
  • Edytowanie raportu
  • Udostępnianie raportu innym osobom

Wymagania wstępne

Musisz mieć odpowiednią licencję Power BI, aby tworzyć i udostępniać Power BI raportów. Aby uzyskać więcej informacji Power BI licencji, zobacz linki do jednostek podsumowania na końcu tego modułu.