Modyfikowanie kontekstu filtru DAX w modelach programu Power BI Desktop

Średni
Twórca aplikacji
Analityk danych
Power BI
Power Platform

Kontekst filtru opisuje filtry, które mają zastosowanie podczas oceniania miary lub wyrażenia miary.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz wiedzieć, jak wykonać następujące czynności:

  • Opisać kontekst filtru.
  • Zmienić kontekst filtru przy użyciu funkcji CALCULATE.
  • Przekazać filtry funkcji CALCULATE.
  • Przekazać modyfikatory filtrów funkcji CALCULATE.
  • Wykonać przeniesienie kontekstu.

Wymagania wstępne

Przyda Ci się doświadczenie w tworzeniu modeli w programie Microsoft Power BI Desktop oraz w projektowaniu układów raportów Power BI. Musisz też umieć zdefiniować miary języka Data Analysis Expressions (DAX) oraz używać funkcji iteracyjnych.