Definiowanie filarów podstawy DevOps: architektura i technologia

Początkujący
Administrator
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Użytkownik biznesowy
Deweloper
Inżynier DevOps
Konsultant funkcjonalny
Twórca aplikacji
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Azure

Istnieją trzy rzeczy, które należy wykonać, aby DevOps się: kulturowy składnik, narzędzia i technologia oraz architektura. Odkryj ostatnie dwa filary fundamentów DevOps, architektury i technologii!

Cele szkolenia

  • Opisz architekturę DevOps
  • Identyfikowanie umiejętności architekta oprogramowania
  • Azure DevOps Services opisywania

Wymagania wstępne

Brak