Automatyzowanie wdrożeń kontenerów Języka Java przy użyciu Azure Pipelines

Początkujący
Inżynier DevOps
Administrator
Deweloper
Architekt rozwiązań
Azure
Azure DevOps

Implementowanie potoku ci/CD dla kontenerów języka Java.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Dowiedz się, jak platforma Azure i Azure DevOps obsługują aplikacje Java.
  • Utwórz projekt w usłudze Azure Pipelines, który skompilował i wdrożył podstawową aplikację Java na platformie Azure.
  • Wyzwolić potok i zobaczyć, jak aplikacja zostanie s zbudowana i wdrożona na platformie Azure.

Wymagania wstępne

  • Subskrypcja platformy Azure
  • Organizacja Azure DevOps danych
  • Konto w usłudze GitHub