Jak platforma Azure i Azure DevOps obsługują aplikacje Java?

Ukończone

W tej części poznasz niektóre sposoby, w jakie platforma Azure i aplikacje Azure DevOps aplikacje Java.

Java to język programowania ogólnego przeznaczenia zaprojektowany tak, aby był elastyczny w celach wdrożenia. Język Java zapewnia silną natywną obsługę programowania obiektowego, co umożliwia tworzenie aplikacji skalowanych w zależności od rozmiaru i złożoności, dzięki czemu jest idealnym kandydatem do nowoczesnych aplikacji. Dowiedz się więcej na stronie go.java.

Co to jest Docker?

Docker automatyzuje pakowanie i wdrażanie przenośnych, samodzielnych kontenerów. Kontenery platformy Docker można uruchamiać w dowolnym miejscu, w którym znajduje się host platformy Docker, zarówno na komputerze dewelopera, serwerze działu, centrum danych przedsiębiorstwa, jak i w chmurze. Platforma Azure oferuje wiele sposobów uruchamiania aplikacji opartych na kontenerach, w tym w usługach App Services lub w ramach klastrów zarządzanych za pomocą technologii orkiestracji, takich jak Kubernetes. Dowiedz się więcej na docker.com.

Uwaga

Ten moduł jest oparty na projekcie Języka Java, który jest wdrażany jako kontener platformy Docker, chociaż jego zawartość powinna zazwyczaj dotyczyć aplikacji Java innych niż platformy Docker i aplikacji platformy Docker innych niż Java.

Co to jest usługa Azure Database for MySQL?

Aplikacja Java wdrażana w tym module łączy się z bazą danych MySQL.

Azure Database for MySQL to w pełni zarządzana oferta bazy danych MySQL jako usługi oferowana przez firmę Microsoft. Bez względu na to, czy tworzysz nowe aplikacje przeznaczone dla programu MySQL, czy też migrujesz starsze aplikacje, usługa Azure Database for MySQL oferuje gotowe rozwiązanie klasy korporacyjnej potrzebne do obsługi nowoczesnych aplikacji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Azure Database for MySQL.

Java i Azure

Platforma Azure zapewnia najwyższej klasy obsługę języka Java. Oznacza to, że deweloperzy mogą korzystać z istniejącej bazy kodu i w większości przypadków wdrażać ją na platformie Azure bez żadnych modyfikacji. Jeśli chodzi o platformę Azure, hostowanie rozwiązań Java jest porównywalne z hostem rozwiązań platformy .NET przy założeniu, że skonfigurowano odpowiednie zależności. Platforma Azure udostępnia również sposoby konfigurowania zmiennych środowiskowych dla ustawień aplikacji, co oznacza, że można nadal ładować ustawienia i wpisy tajne przy użyciu standardowych mechanizmów języka Java.

Po wdrożeniu na platformie Azure aplikacje Java mogą łączyć się z zasobami na platformie Azure, za pośrednictwem połączeń sieci VPN i w dowolnym innym miejscu dostępnym z Internetu. Obejmuje to korzystanie z baz danych, magazynów dokumentów oraz wszystkich innych zasobów i usług, na których polegają deweloperzy języka Java, aby odnieść sukces.

Java i Azure DevOps

Deweloperzy języka Java znajdą przyjazne środowisko w Azure DevOps. Mimo że zapewnia szeroką gamę funkcji do zarządzania całym cyklem życia oprogramowania, deweloperzy mogą opcjonalnie wybierać cechy, które mają sprawić, że ich proces będzie jak najbardziej wydajny. Jeśli musisz skompilować i wdrożyć kod źródłowy z systemu GitHub lub innego systemu kontroli źródła, Azure Pipelines udostępnia różne zadania kompilacji, testowania i wdrażania dla aplikacji Java. Jeśli Azure Pipelines nie zapewnia określonego zadania, które jest potrzebne, możesz podać skrypty, które wypełniają luki.

Sprawdź swoją wiedzę

1.

Jakiego rodzaju zmiany źródła będą wymagane przez typowy projekt Java do uruchomienia na platformie Azure?

2.

Czym różni się hosting aplikacji Java na platformie Azure od hostowania aplikacji dla innych platform (takich jak .NET) na platformie Azure?

3.

Z jakimi bazami danych może łączyć się aplikacja Java wdrożona na platformie Azure?