Opisywanie zabezpieczeń punktu końcowego za pomocą Microsoft Intune

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Uczeń
Intune

Dowiedz się, Microsoft Intune zapewnia zabezpieczenia punktu końcowego. Tematy obejmują punkty odniesienia zabezpieczeń, zasady zgodności, integrację z Microsoft 365 Defender dla punktu końcowego i inne. Zapoznaj się również z portalem Microsoft Endpoint Manager administracyjnego.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opis sposobu zarządzania zabezpieczeniami punktu końcowego za pomocą Microsoft Intune
  • Eksplorowanie portalu Microsoft Endpoint Manager administracyjnego

Wymagania wstępne

  • Ogólna znajomość pojęć z zakresu sieci i przetwarzania w chmurze.
  • Ogólna wiedza z zakresu IT lub ogólne doświadczenie z pracą w środowisku IT.
  • Ogólna znajomość platformy Microsoft Azure i Microsoft 365.