Projektowanie rozwiązań w chmurze dla sektora publicznego

Średni
Użytkownik biznesowy
Azure
Azure Stack Edge
Azure Stack Hub

Rządy na całym świecie są w trakcie transformacji cyfrowej. Zapoznaj się z rozwiązaniami cyfrowymi i wybierz architektury, które umożliwią przeniesienie obciążenia do chmury przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych na wszystkich poziomach klasyfikacji. Podczas rozważania funkcji i usług, które ma do zaoferowania chmura, dowiedz się, jak zintegrować różne rozwiązania platformy Azure, aby przynieść wartość swojej agencji przy zachowaniu kontroli nad danymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Wyjaśnienie podstawowej koncepcji i korzyści publicznych wielodostępnych usług w chmurze.
  • Opis architektury koncepcyjnej, która chroni dane na różnych poziomach klasyfikacji.
  • Wyjaśnienie, w jaki sposób funkcje rezydencji i szyfrowania chronią dane na wszystkich poziomach klasyfikacji.

Wymagania wstępne

  • Znajomość bieżących obciążeń, które mogą skorzystać z przenoszenia do chmury.
  • Znajomość wymagań dotyczących ochrony w różnych klasyfikacjach danych.