Test wiedzy

Ukończone
1.

Który z poniższych wyników zwykle jest zwracany przez model wykrywania obiektów dla danego obrazu?

2.

Planujesz użyć zestawu obrazów do trenowania modelu wykrywania obiektów, a następnie opublikować model jako usługę predykcyjną. Chcesz użyć pojedynczego zasobu platformy Azure z tym samym kluczem i punktem końcowym na potrzeby trenowania i przewidywania. Jakiego typu zasób platformy Azure należy utworzyć?