Odnajdywanie poleceń w programie PowerShell

Początkujący
Deweloper
Uczeń
Visual Studio

Program PowerShell jest dostarczany z wbudowanym systemem pomocy. Użyj pomocy, aby dowiedzieć się więcej na temat polecenia, jego funkcji i sposobu jego wywołania. Ponadto jeśli sprawdzisz, co zwraca polecenie, możesz użyć tych informacji, aby dostosować dane wyjściowe, określić logicznie pogrupowane polecenia i określić sposób używania tych poleceń razem.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz mieć możliwość:

  • Sprawdź polecenia, aby zrozumieć, jak je wywołać.
  • Dowiedz się, co zwraca polecenie, i dostosuj zwracane dane.

Wymagania wstępne

  • Możliwość uruchomienia terminalu.
  • Dowiedz się, czym jest program PowerShell.
  • Wiesz, jak uruchomić polecenie w programie PowerShell.