Włączanie transformacji cyfrowej

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Azure
Dynamics 365
Microsoft 365
Power Platform

Transformacja cyfrowa to innowacja biznesowa napędzana przez rozwój chmury, sztucznej inteligencji (AI) i Internetu rzeczy (IoT), zapewniając organizacjom nowe sposoby rozumienia i przekształcania działalności oraz zarządzania nimi.

Cele szkolenia

Po ukończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Definiowanie transformacji cyfrowej.
  • Lista celów klientów dla aplikacji.
  • Lista czynności, które należy wykonać w celu zaimplementowania transformacji cyfrowej.
  • Odkryj wyniki, które firmy mogą osiągnąć dzięki transformacji cyfrowej.
  • Opisz, jak produkty firmy Microsoft umożliwiają transformację cyfrową.

Wymagania wstępne

Brak