Ulepszanie interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows 10

Początkujący
Deweloper
Windows

Dowiedz się, jak dodać nawigację i multimedia do interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows 10, aby ulepszyć środowisko użytkownika.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Dowiedz się, jak nawigować między różnymi widokami aplikacji.
  • Używanie języka HTML w aplikacji klasycznej.
  • Odtwórz dźwięk i wideo w aplikacji.

Ten moduł obsługuje platformy programistyczne aplikacji platformy UWP i WPF.

Wymagania wstępne

  • Komputer z bieżącą wersją systemu Windows 10. Aby sprawdzić, czy korzystasz z najnowszej wersji, przejdź do pozycji Ustawienia > Windows Update.
  • Najnowsza wersja programu Visual Studio jest zainstalowana.
  • Zrozumienie podstawowych elementów interfejsu użytkownika aplikacji systemu Windows.