Eksplorowanie i analizowanie danych przy użyciu języka Python

Średni
Analityk danych
Visual Studio Code

Eksploracja i analiza danych jest podstawą analizy danych. Naukowcy danych wymagają umiejętności w językach, takich jak Python, do eksplorowania, wizualizowania i manipulowania danymi.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Typowe zadania związane z eksploracją i analizą danych.
  • Jak analizować dane przy użyciu pakietów języka Python, takich jak NumPy, Pandas i matplotlib.

Wymagania wstępne

  • Znajomość podstawowych matematyki
  • Programowanie niektórych doświadczeń w języku Python