Test wiedzy

Ukończone

Odpowiedz na następujące pytania, aby sprawdzić swoją naukę.

1.

Masz tablicę NumPy o kształcie (220). Co to mówi o elementach w tablicy?

2.

Masz ramkę danych Pandas o nazwie df_sales zawierającą dzienne dane sprzedaży. Ramka danych zawiera następujące kolumny: rok, miesiąc, day_of_month, sales_total. Chcesz znaleźć średnią wartość sales_total. Którego kodu należy użyć?

3.

Masz ramkę danych zawierającą dane dotyczące dziennej sprzedaży lodów. Użyjesz metody corr, aby porównać kolumny avg_temp i units_sold i uzyskać wynik 0,97. Jaki jest ten wynik?