Eksplorowanie usług i typów tożsamości usługi Azure AD

Początkujący
Użytkownik biznesowy
Uczeń
Azure Active Directory

Dowiedz się więcej na temat Azure Active Directory, co to jest i jakie są obsługiwane typy tożsamości.

Cele szkolenia

Po zakończeniu tego modułu będziesz w stanie:

  • Opisz, co robi usługa Azure AD.
  • Opisz typy tożsamości obsługiwane przez usługę Azure AD.

Wymagania wstępne

  • Ogólna znajomość pojęć z zakresu sieci i przetwarzania w chmurze.
  • Ogólna wiedza z zakresu IT lub ogólne doświadczenie z pracą w środowisku IT.
  • Ogólna znajomość platformy Microsoft Azure i Microsoft 365.