Eksplorowania magazynowania i przetwarzania danych na platformie Azure

Początkujący
Administrator
Użytkownik biznesowy
Inżynier danych
Azure

Eksploruj usługi platformy Azure pod kątem wykonywania analizy danych i zapoznaj się z funkcjami usługi Azure Synapse Analytics.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Opis opcji przetwarzania danych na potrzeby przeprowadzania analiz na platformie Azure
  • Eksplorowanie usługi Azure Synapse Analytics

Wymagania wstępne

Brak