Eksplorowanie DevOps zabezpieczeń i ciągłych operacji

Początkujący
Administrator
Analityk biznesowy
Właściciel firmy
Użytkownik biznesowy
Deweloper
Inżynier DevOps
Konsultant funkcjonalny
Twórca aplikacji
Inżynier zabezpieczeń
Architekt rozwiązań
Kierownik ds. technologii
Azure

Zapoznaj się z dwiema możliwościami w DevOps: zabezpieczenia ciągłe i operacje ciągłe.

Cele szkolenia

  • Porównaj praktyki ciągłego zabezpieczeń z rozwiązaniami w tradycyjnym cyklu tworzenia oprogramowania.
  • Wyjaśnienie sposobu rozwoju zabezpieczeń DevOps kultury.
  • Opis 8 praktyk w zakresie operacji ciągłych.
  • Wyjaśnienie zmiany paradygmatu, która musi wystąpić w kulturze w celu zapewnienia wartości biznesowej przy użyciu nowoczesnego podejścia IT.

Wymagania wstępne

Brak