Zarządzanie przepływem wykonywania w programie F #

Początkujący
Deweloper
Uczeń
.NET

Dowiedz się, jak zarządzać przepływem wykonywania w programach przy użyciu if...elif...else konstrukcji pętli i .

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Użyj if...elif...else , aby dodać logikę warunkową do kodu.
  • Utwórz instrukcje powtórzeń przy użyciu różnych konstrukcji pętli.
  • Poznaj różnicę między różnymi konstrukcjami pętli i dowiedz się, kiedy ich używać.

Wymagania wstępne

Brak