Wprowadzenie

Ukończone

Program składa się z zestawu instrukcji . Sposób uruchamiania instrukcji zależy od konstrukcji programistycznych, których używasz. Instrukcje mogą być uruchamiane od góry do dołu, ale program nie może również uruchamiać określonych instrukcji na podstawie warunków dodawania do kodu. Po dodaniu warunków do kodu mówi się, że kod ma wiele ścieżek lub gałęzi.

W tym module dowiesz się, jak utworzyć logikę warunkową w celu utworzenia wielu ścieżek wykonywania za pomocą kodu. Dowiesz się, jak używać wielu ścieżek w kodzie i dlaczego. Zostaną również wprowadzone konstrukcje pętli, których można używać do powtarzania instrukcji. Na koniec przyjrzymy się dopasowywaniu wzorców, zaawansowanej funkcji, która umożliwia wyrazistą i jasną oraz bardziej funkcjonalne podejście.

Cele szkolenia

Zawartość tego modułu:

  • Użyj , if...elif...else aby dodać logikę warunkową do kodu.
  • Tworzyć instrukcje powtórzeń przy użyciu różnych konstrukcji pętli.
  • Poznaj różnicę między różnymi konstrukcjami pętli i dowiedz się, kiedy ich używać.