Ćwiczenie — stosowanie logiki warunkowej

Ukończone

W tym ćwiczeniu użyjesz if funkcji i else , aby utworzyć kod gry w karty dla firmy, dla która pracujesz. Twoim zadaniem jest napisanie określonych funkcji, których twoi współpracownicy mogą używać w tworzyć przez nich gry.

Wyświetlanie kart odtwarzania, które użytkownicy oczekują

Często graczom są rozdysłane karty twarzy o nazwach Jack, King, King i Ace. Wszystkie inne karty są liczbami. Napiszesz logikę, która sprawia, że środowisko użytkownika w nowej grze Wazy, którą twój zespół opracowuje, jest podobne do gry Wazy, w którą grasz osobiście.

 1. Schowaj szkielet projektu języka F#, uruchamiając element dotnet new:

  dotnet new console --language F# -o Cards
  cd Cards
  
 2. Otwórz plik Program.fs . W metodzie main() dodaj następujący kod:

  let cardNo = 12
  
   let cardDescription = 
    if cardNo = 1 || cardNo = 14 then "Ace"
    elif cardNo = 11 then "Jack"
    elif cardNo = 12 then "Queen"
    elif cardNo = 13 then "King"
    else string cardNo
   printfn "%s" cardDescription
  
 3. Uruchom projekt za pomocą :dotnet run

  dotnet run
  

  Dane wyjściowe pokazują:

  Queen
  

Gratulacje, utworzono fragment kodu, który na podstawie numeru karty tworzy opis.