Obsługa błędów przejściowych w aplikacji

Początkujący
Deweloper
Azure

Używaj rejestrowania aplikacji i zasad ponawiania w celu obsługi błędów przejściowych, aby aplikacje były bardziej odporne na błędy.

Cele szkolenia

Ten moduł obejmuje następujące zagadnienia:

  • Identyfikowanie typowych strategii obsługi błędów przejściowych
  • Wykrywanie błędów przejściowych w kodzie
  • Implementowanie zasad ponawiania w aplikacji
  • Monitorowanie błędów przejściowych w aplikacji przy użyciu rejestrowania

Wymagania wstępne

  • Wiedza dewelopera na temat języka C#, Java lub Node.js na poziomie podstawowym